DV未然防止教育講演会を実施しました

2021年4月30日、佐賀市立城北中学校3年生176人の生徒さんに向けて、DV未然防止教育講演会を [...]